Otevřeně... pro fungující demokracii

Naše země z historických důvodů trpí malou angažovaností občanů ve správě obcí, krajů a státu . To je však nezdravé podhoubí, ve kterém se moc nedaří obecnému dobru. Větší zapojení občanů do správy je nutné pro udržení a rozvoj demokracie. Pokud se nezajímáme o komunální dění, pak těžko poznáme, kdo opravdu něco dělá a kdo jen hezky mluví. A čím méně to poznáme, tím je větší nebezpečí podpory prospěchářů a populistů, kteří nám budou více škodit a mohou nás dokonce vrátit do nesvobody (1932 v Německu, 1948 u nás). Názorný případ je naše východní velmoc, kde vrchností a komunisty staletí pěstovaná mentalita mužika umožňuje vládu tvrdé ruky, která může v podstatě cokoliv a lidé jsou jen hříčkou v jejich rukách (zdroj zde nebo zde). "Hodný diktátor" neexistuje. Transparentní obec je projekt uspořádání a zpřehlednění informací týkajících se fungování obce, aby se do jejich řešení mohl zapojit i občan.

Předně, politika není cesta do ráje, nýbrž „jenom“ hledání jakž takž stabilních a pro většinu přijatelných řešení . Nemůžeme očekávat, že politici budou lepší než my sami. Drtivá většina z nich se (stejně jako většina z nás) nachází na kontinuu mezi poctivostí, zodpovědností, leností, nezájmem a sklonem využívat každou příležitost ve svůj prospěch. Zbavme se tedy iluze o tom, že se o náš prospěch postará lépe někdo jiný než my a že je možné zlepšit situaci v našem smyslu, ale bez naší každodenní aktivity. Připusťme si, že na komunální úrovni se může angažovat každý z nás. Buď tedy převezmeme svůj díl zodpovědnosti za politiku v naší zemi, anebo si musíme přestat stěžovat.

Petr Robejšek; Universum 2014/4; Jak zacházíme s demokracií?

Mluviti stříbro. Mlčeti zlato.
Kdo zlato má, mlčet si může
Kdo však si přál, abys jak stařec třaslavý
jen potají a tiše proklínal bezpráví?
Neboť - mlčíš-li vždy a všude
vše ještě horší bude.
Nespatříš ani záblesk práva,
o kterém se ti zdává.
A pro toho, kdo jako ty nekoná a mlčí jen,
pro toho svět zůstat může nezměněn.
Kdo nepozdvihne hlas,
ten mlčí na souhlas.

Herman van Veen

Wikicitáty
Řekne-li nějaký člověk, že jest demokracie nesprávná, protože většina lidí jsou hlupáci, jest tu pro filosofa několik způsobů, jimiž se může bráti. Nejpochopitelnější jest udeřiti jej prudce a přesně zrovna do špičky nosu.

Gilbert Keith Chesterton

Demokracie se nebuduje sestupováním elit na úroveň davu, ale povznášením davu na úroveň elit.

Gustave Le Bon

Témata národní

Odkazy

Tímto tématem se také zabývají také např.

O webu

Tento web slouží zatím pro uzavřenou skupinu osob, ale rádi bychom zde časem umístili projekt, který usnadní a povzbudí angažovanost občanů v místní i vyšší správě.
Aktualizace této stránky: 16:24 25.8.2016
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich